MILESTONES III Partners Meeting
September 14, 2021
60 godina historike të Gjirokastrës së vjetër në telefonin tuaj!
October 13, 2021

Takim informues ne kuader te projektit IRC – Hermes, programi Interreg MEd Ballkan, me mesues te shkollave jo publike dhe perfaqesues te institucioneve arsimore ne qytetin e Gjirokastres. Qellimi i ketij takimi ishte prezantimi i platformes edukative learning.irc-hermes.eu. Permes kurseve, nxenesit e shkollave, ose kushdo qe ka interes, mund te mesojne me teper rreth qytetit dhe godinave te vjetra, te aksesojne permes tureve virtuale gjithe pjesen e Gjirokastres se Vjeter, te shohin me modelim 3D ndertesat me te rendesishme ne qytet, etj.