Arkivi

Turizëm

Projekti lind nga një dëshirë e përbashkët e partnerëve për të promovuar bashkëpunim inovativ të bazuar në teknologji për të promovuar turizmin dhe burimet natyrore të territorit ndërkufitar...

Projekti SITRuS synoi të ofrojë shërbime për administratën publike, sipërmarrësit, operatorët turistikë publikë dhe privatë duke u bazuar në informacionin kontekstual të territorit...

Ky projekt synonte valorizimin e artit, kulturës dhe gjuhës në qarkun e Vlorës. Partneri kryesor i këtij projekti ishte provinca e Leçes në Itali. Ky projekt përfshinte 15 partnerë në Itali dhe Shqipëri...

Subjektet publike dhe private në Adriatik dhe gjetkë kanë identifikuar një sfidë për gjetjen e një gjuhe të përbashkët dhe fushës së interesit ndërmjet kërkimit dhe inovacionit dhe arritjes së një...

Ky projekt synonte valorizimin e artit, kulturës dhe gjuhës në qarkun e Vlorës. Partneri kryesor i këtij projekti ishte provinca e Leçes në Itali. Ky projekt përfshinte 15 partnerë në Itali dhe Shqipëri...

Artet dhe zejet tradicionale, si qeramika, hagjiografia, punimet e drurit, punimet e gurit, punimet me dyll, kanë qenë pjesë përbërëse kulturore në rajon. Punime të tilla artizanale u lidhën me traditat e lashta dhe formuan kryevepra arti...