Takim partneresh te Projektit SMART- Programi Erasmus+

“Festivali i Bashtovës: Një festë e Artit, Kulturës dhe Muzikës nën Qiellin e Historisë
20 Shtator, 2023
Internship/ Digital Marketing
8 Prill, 2024
“Festivali i Bashtovës: Një festë e Artit, Kulturës dhe Muzikës nën Qiellin e Historisë
20 Shtator, 2023
Internship/ Digital Marketing
8 Prill, 2024

Takim partneresh te Projektit SMART- Programi Erasmus+

Sot, Auleda- Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal morri pjese ne takimin e partnereve te Projektit SMART- Programi Erasmus+, per te diskutuar se bashku me partneret e tjere te projektit per ngritjen e kater Qendrave te Inovacionit SMART ne kater universitete shqiptare.
Kuadri ligjor, modeli i partneritetit per krijimin dhe funksionimit te qendrave te inovacionit, qasja ndersektoriale ne kerkimin shkencor, financimi dhe qendrueshmeria e tyre ishin fokusi i ketij diskutimi.
Krijimi i Qendrave te Inovacionit sipas qasjes me pese helika (quintable helix approach) institucione publike, perfaqesues biznesi, shoqeri civile, institucione edukimi dhe perfaqesues te organeve mediatike ishte propozimi yne per te garantuar gjitheperfshirjen dhe qendrueshmerine e tyre ne terma afatgjate.