Arkive

Projekte në fushën e biznesit

Elementi kryesor i projektit është transferueshmëria e lartë e metodologjive të propozuara, për shkak të thjeshtësisë dhe përshtatshmërisë së tyre ndaj kornizave të ndryshme. Partnerët rajonalë të projektit, përfaqësojnë një enigmë ideale të përvojave ...

Ky projekt synon realizimin e një rrjeti të integruar ndërmjet organeve të ndryshme publike dhe private, bizneseve dhe organeve të organizimit të panairit. Partner kryesor i këtij projekti për italianët ishin Bashkimi i Dhomave të Tregtisë Molise, për Shqiptarët Dhoma Tregtare e Tiranës dhe për Kroatët Rajoni i Istrias. Partnerët shqiptarë në këtë projekt ishin Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Dhoma e Tregtia dhe Industria Lezhë, Qarku Shkodër, Agjencitë Vendore të Zhvillimit Ekonomik “Auleda” Vlorë dhe “Teuleda” Shkodër.

craftinn

Artet dhe zejet tradicionale, si qeramika, hagjiografia, punimet e drurit, punimet e gurit, punimet me dyll, kanë qenë pjesë përbërëse kulturore në rajon. Punime të tilla artizanale u shoqëruan me traditat e lashta dhe formuan kryevepra arti të prodhuara nga punëtorë të aftë...