PROMOVOJMË zonën së bashku!

Keni produkte bujqësorë të freskëta? Prodhoni reçelin, verën, rakinë, vajin e ullirit, etj. më të mirë? Keni produkte artizanale... dhe dëshironi ti promovoni? Ne ju ndihmojë të promovoni produktet tuaja!

Thirrje për aplikim

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë, në kuadër të projektit CREATURES, fton të gjithë palët e interesuar që operojnë në fushën e turizmit të aplikojnë me idetë e tyre.