Arkivi

Projekte mjedisore

Projekti synon krijimin e një zgjidhjeje novatore dhe me kosto efektive për monitorimin e burimeve natyrore të Greqisë dhe Shqipërisë...

Përmirësimi i jetës së komunitetit nëpërmjet rehabilitimit të sipërfaqeve të gjelbra dhe mjedisit sensibilizues të komunitetit...

Aktivitetet janë të fokusuara në çështjet e mjedisit. Qëllimi i këtij rrjeti është adresimi i problemeve mjedisore në një kontekst më të gjerë, bazuar në...

Sipas legjislacionit për vetëqeverisjen lokale, misioni i bashkisë është që të qeverisjet efektive, efikase dhe në nivel të njëjtë me qytetarin...

UNDP.Logo

Përmirësimi i sistemit të trajtimit të ujërave të zeza në shkollën e Nartës, nëpërmjet përdorimit të një sistemi ekologjik inovativ. Zona e nderhyrjes...

1 (1)

Projektpropozim që synon zhvillimin e një fushate sensibilizuese për ndotjen e ajrit, faktorë që ndikojnë në pasojat që reflektohen në shëndet...

Mbetjet urbane dhe administrimi i tyre, sipas standardeve mjedisore europiane, përbëjnë një emergjencë akute që kërkon ndërhyrje. Nëse zbatimi...