MILESTONES III Partners Meeting

CREATURES Conference
September 14, 2021
Takim informues HERMES
September 14, 2021
Ne daten 22 Korrik, Auleda – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, ne cilesine e ekspertit te jashtem per Bashkine Finiq, partneri zyrtar ne Projektin Milestone III, morri pjese ne takimin e partnereve te projektit: Bashkia Preveze, Bashkia e Dodonit, Drejtoria Rajonale e Trashegimise Kulturore Vlore.
Diskutimi rreth progresit te projektit, kater paketave kulturore- turistike tematike nderkufitare te cilat do te promovohen dhe testohen ne Greqi dhe Shqiperi, investimet ne rikonstruksionin e Qendrave Kulturore ne Preveze dhe Finiq, organizimin e edicionit te V- te te Festivalit Tradicional ne Dodoni u perfshine ne axhenden e takimit.