Thirrje për aplikim

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë, në kuadër të projektit CREATURES, fton të gjithë palët e interesuar që operojnë në fushën e turizmit të aplikojnë me idetë e tyre.